logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Tájékoztató rendkívüli Vis Maior település támogatásra

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendeletben szabályozott Rendkívüli Vis Maior települési támogatására (továbbiakban Vis Maior támogatás) jogosult az egyéb feltételek teljesülése esetén az a kérelmező, aki

1. az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen ott tartózkodik és Soroksár közigazgatási területén kívül bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik vagy

2. az a) pontban meghatározott lakóhelye mellett, az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik,

3. vagy lakcímmel nem rendelkezik, de igazolható módon legalább három hónapja a rendkívüli vis maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen tartózkodik.,

4. a kérelmező családjában egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének húszszorosát nem haladja meg és a kérelmező nem rendelkezik a káreseménnyel kapcsolatos biztosítással (jelenleg 570.000,- Ft/hó),

5. egyedülálló vagy egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének huszonegyszeresét nem haladja meg és a kérelmező nem rendelkezik a káreseménnyel kapcsolatos biztosítással. (jelenleg 598.500,- Ft/hó).

A kérelemhez mellékelni kell:
1.
a kérelmező és a kérelmező családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat, valamint a károsodást alátámasztó dokumentumokat (különösen hatósági intézkedés jegyzőkönyve, fénykép, tanúk nyilatkozata, egyéb).
2. Amennyiben a károsodást alátámasztó dokumentumokat a károsult csak aránytalanul nehezen tudja beszerezni, nyilatkozatot tehet a bizonyítani kívánt tényről az iratok utólagos benyújtásáig.

A Vis Maior támogatás 2023. augusztus 21. napjáig adható be.

A kérelmeket kizárólag a megjelölt időszakban lehet benyújtani.

Ügyfélszolgálati irodáink ügyfélfogadási rendje:
1239 Budapest, Hősök tere 12.
Hétfő: 14:00-18:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-16:00

1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Hétfő: 14:00-18:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00- 16:00

A kérelemnyomtatványok ügyfélszolgálati irodáinkban elérhetőek, letölthetőek a soroksar.hu honlapról.

A támogatással kapcsolatos további felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osztály elérhetőségein a 289-2100/253, 231 számokon kérhetnek.

A kérelmeket ügyfélszolgálati irodáinkban, ügyfélfogadási időben adhatják le.

Szociális és Köznevelési Osztály

Kérelem