logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Támogatások

Kedvezményezett neve
Támogatás célja
Támogatás összege
Megvalósítás helye
Megjegyzés
 
 
 
 
 
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért
A szerződés 2. pontja szerint a Közalapítvány vállalja, hogy
a/Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése érdekében – pályázat útján – támogatásban részesíti a kerületi alapítványokat, civil szervezeteket és a tehetséges, szociálisan rászoruló tanulókat,
b/ támogatja a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Zeneiskola) tanulóinak külföldi vendégszereplését, hozzájárul az utazási költségekhez,
c/ hozzájárul a Zeneiskola hangszerállományának bővítéséhez, javításához és karbantartásához,
d/     a Nevir.-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja a művészetek iránt érdeklődő tanulók számára képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, különös tekintettel a zenei oktatásra.
4.000.000,- Ft
 
Budapest XXIII. kerület Soroksár
 
Soroksár Sportjáért Közalapítvány
A szerződés 2. pontja szerint a Közalapítvány vállalja, hogy
a) a kerületi sportot, valamint egyéni sportolókat, sportszervezeteket támogatja,
b) a diák- és szabadidősportot népszerűsíti,
c) a diák- és szabadidősport tevékenységgel foglalkozó szervezeteket támogatja.
4.000.000,- Ft
 
Budapest XXIII. kerület Soroksár
 
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
– gazdasági fejlődés elősegítése
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
–     a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,
–     szociális ellátás,
– megváltozott munkaképességű dolgozókat segítő személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek,
– megváltozott munkaképességű dolgozók munkaruha és egyéni védő-eszköz költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók munkába járás költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók munkásszállításának költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók munkaeszköz költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók munka-alkalmassági vizsgálatának költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók irányításának és a munkaszervezés ügyviteli tevékenységét végzők bruttóbérének és szociális hozzájárulási adójának költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók irányítási és ügyviteli tevékenységének üzemeltetési költségei,
– megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására szolgáló helyiségek átalakításának költségei,
megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására szolgáló létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének, kibővítésének költségei.
13.000.000,- Ft csekély összegű (de minimis) támogatás
 
 
15.000.000,- Ft célszerinti támogatást
 
 
5.148.924,- Ft/év értékű ingatlanhasználati jog
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
 
Koroknai Péterné
közműfejlesztési támogatás
106.027,- Ft
 
Budapest XXIII. kerület 186217. hrsz.
Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület
XXI. Soroksár Kupa Nemzetközi Sport és Kulturális találkozó költségére
 
700.000 Ft
A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen
 
Piller Szabina
Edzőtábor, kajak versenyek, versenyeinek felkészülési és eszközvásárlási költségeire
100.000 Ft
A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen
 
Piller Kristóf
 
Edzőtábor, kajak versenyek, versenyeinek felkészülési és eszközvásárlási költségeire
100.000 Ft
A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen
 
 
Parti András
2018. évi versenyek részvételi és felkészülési költségére
100.000 Ft
A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen
 
Anyaoltalmazó Alapítvány
 
Otthonban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás (intézmény közüzemi számlái – telefon, internet hivatalos ügyek intézéséhez)
300.000 Ft
cél szerinti
 
Dél-pesti ILCO Egyesület
 
Rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség- sztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása, ünnepi vacsora)
100.000 Ft
cél szerinti
 
Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete
 
Egészségmegőrző kirándulás (buszköltség, gyógyfürdő belépő)
300.000 Ft
cél szerinti
 
Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete
Rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények).
400.000 Ft
cél szerinti
 
Fatima Csillaga Alapítvány
 
Rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére
1.000.000 Ft
cél szerinti
 
Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületéért
Rendezvények szervezése (országjáró kirándulás szervezése)
200.000 Ft
cél szerinti
 
Jószomszédok Egyesület
 
Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat  (jeles eseményekhez kötödő rendezvények szervezése)
300.000 Ft
cél szerinti
 
„Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület
A tánccsoporttól búcsúzó , elballagó nyolcadikosoknak, valamint az egyesületben kimagasló tevékenységett folytató felnőttek, szülőknek négynapos kirándulás szervezése külföldre
800.000 Ft
cél szerinti
 
Pacsirta Klub Egyesület
 
Egészség megőrzés. Kulturális tevékenység szervezése. (gyógyfürdő látogatás, rendezvények, találkozók szervezése vendéglátással))
300.000 Ft
cél szerinti
 
Rozmaring Nyugdíjas Egyesület
 
Egészség megőrzési program (gyógyfürdő belépő, szállás, autóbusz költség)
250.000 Ft
cél szerinti
 
Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány
A kerület közrendjének és közbiztonságának megszilárdítása, javítása (kiadványok, szóróanyagok készítése)
1.000.000 Ft
cél szerinti
 
Soroksár Millennium- telepi Kutyaiskola és Sportegyesület
Az iskola működéséhez szükséges anyagok, felszerelések és eszközök beszerzése
250
cél szerinti
 
Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület
Rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat- kirándulás, konferencia, vetélkedő)
250
cél szerinti
 
Soroksári Fehérasztal Társaság
Soroksár polgári hagyományait elősegítő összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése (utazási költség, belépők)
250
cél szerinti
 
Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület
Hagyományőrző belföldi  utazás – szállás és ellátás költségei
200
cél szerinti
 
Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány
Rendezvények szervezése (923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2018. évi nagytábora)
400
cél szerinti
 
Soroksári Nőegylet Egyesület
 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdői látogatás)
300
cél szerinti
 
Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület
 
Rendezvény keretében ünnepélyes megemlékezés és emléktábla elhelyezése a település benépesülésének korából fennmaradt legrégebbi épület 290. évfordulója alkalmából
300
cél szerinti
 
Adler Állatmentő Egyesület
 
A rászoruló állatok ellátása (orvosi ellátás ,állatok biztonságba helyezése, felvilágosító munka)
200
cél szerinti
 
Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet
rendezvények szervezése (hagyomány ápolás, jubileumi koncert szervezés, rendezvényeken részvétel, fellépő ruhák beszerzése)
300
cél szerinti
 
“Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett Őszi találkozón való részvétel szállásköltségének támogatása
100
cél szerinti