logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Temetési települési támogatás

Temetési települési támogatás

 

Szociálisan rászorult személyek részére, hozzátartozóik eltemetésére fordított költségeik mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás.

A kérelem a hozzátartozó elhalálozásának napjától számított 120 napon belül nyújtható be.

Támogatásra az eltemető kérelmező akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét 285.000 Ft-ot. Egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tizenkétszeresét a 342.000 Ft-ot

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a temetés összköltsége nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének:
a) koporsós temetés esetén a huszonötszeresét 712.500 Ft-ot,
b) alap hamvasztás esetében a tizenötszörösét 427.500 Ft-ot,
c) hamvasztásos temetés teljeskörű kegyeleti szolgáltatás igénybevétele esetében a húszszorosát 570.000 Ft-ot.

A temetési támogatás összege:
a) koporsós temetés esetén 100.000 Ft.
b) alap hamvasztás (hamvak hazavitele) esetén 30.000 Ft.
c) hamvasztás és a temetkezési közszolgáltatók által biztosított teljeskörű kegyeleti szolgáltatás igénybevétele esetén 50.000 Ft.