logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Tulajdonosi hozzájárulás

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénybevételével végzendő beruházások esetén kell megkérni. A döntést Budapest Főváros XXIII. Soroksár Önkormányzatának a 49/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján felhatalmazott Bizottsága hozza meg a kérelem benyújtását követő ülésén, amennyiben a kérelem előterjesztésének a feltételei adottak (pl.: hiánypótlás esetén teljesül a hiánypótlás, a soron következő Bizottsági ülés előtt időben történik a kérelem benyújtása.)
 
Eljárás megindítása: kérelemre induló eljárás.
 
Benyújtandó iratok köre:
– Kérelem a tárgy leírásával (melyik önkormányzati tulajdonú területet, milyen mértékben, mi miatt vennék igénybe).
– 1 pld. Kiviteli terv az összes dokumentációjával (helyszínrajz, műszaki leírás, stb.)
 
Illetékfizetési kötelezettség: az eljárás illetékmentes.
 
Letölthető formanyomtatvány: nincs.
 
Kapcsolódó helyi jogszabályok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012.(XII.21.)  önkormányzati rendelete.
 
Kapcsolódó nem helyi jogszabályok:
 
– 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100196.TV&celpara=#xcelparam
 
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV&celpara=#xcelparam