logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Új tagokat keres a Soroksári Fiatalok Fóruma

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának  határozata alapján ezennel kiírja a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak megválasztására vonatkozó pályázatot

A pályázat célja:

A Soroksári Fiatalok Fóruma a Soroksáron életvitelszerűen élő, fiatalok közéletbe való bevonását segíti elő többek közt programok, rendezvények szervezésével, lebonyolításával.

 

A pályázók köre:

Soroksári Fiatalok Fórumának tagja lehet, aki

  • Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
  • betöltötte a 15. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét
  • aki motivációs levelében részletesen felvázolja, hogy milyen, a fiatalokat érintő döntésekre lenne szükség, hogyan kellene a kerületet vonzóbbá tenni a fiatalok számára, és hogy vonná bele a fiatalabb korosztályt a kerület közéletébe

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Személyesen: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alpolgármesteri Titkárságán.

Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I/7.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. március 31.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a pályázó lakcímének igazolása, mely szerint a XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen Soroksáron él. (Életvitelszerű tartózkodást jelen kiírás 1. számú mellékletében szereplő „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról” nyomtatvány kitöltésével igazolható),
  • a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentum (amennyiben rendelkezésre áll),
  • sporttevékenységet igazoló bármilyen dokumentum (amennyiben rendelkezésre áll)
  • 18 év feletti pályázók esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz,
  • a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a jelen kiírás 2. sz. melléklete szerinti Pályázati Adatlapot.

 

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi.

 

Értesítés a pályázati döntésről

A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2022. június 1-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei

A Soroksári Fiatalok Fórumának tagja köteles 10 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalt, az Alpolgármesteri Titkárságon (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) keresztül írásban tájékoztatni, ha a tagság feltételéül meghatározott felső életkori határt (30. életév) betöltötte, vagy Soroksárról elköltözött.

 

Pályázati adatlap és Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról