logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Ülnökválasztás

H I R D E T M É N Y

 

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírósági ülnökök 2023. évi választását Magyarország Köztársasági Elnöke 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnöke a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában (a továbbiakban: OBHE határozat) állapította meg.

Az OBHE határozat melléklete szerint a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra az illetékességi területe szerinti XX., XXI. és XXIII. kerületi helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei összesen 8 fő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ülnököt választhatnak meg, közülük Budapest Főváros XXIII. kerületében 1 ülnököt lehet megválasztani.

„(5) A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy
vehet részt.”

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (kivéve a pártokat) jelölhetik.

Ülnöknek jelölhető a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért, büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem álló, magyar állampolgár, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra fiatalkorúak büntető ügyében eljáró pedagógus és a Be. 680. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottaknak megfelelő (nem pedagógus) ülnök jelölhető.

A pedagógus ülnökök jelölésére a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jogosultak.

A Be. fent idézett 680. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő – nem pedagógus – ülnökök jelölésére az egyesületek (kivéve a pártokat), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató szervezetek jogosultak.

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróságra ülnököt jelölhetnek elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint aláírását. A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy kéri-e, hogy megválasztását az önkormányzat képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület, megyei /fővárosi közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, valamint, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket is. Amennyiben a jelölt e kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, valamint a jelölt által kitöltendő nyilatkozat az Önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.soroksar.hu) letölthető, papíralapon a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. alatti épület földszinti szervezési részlegén (sarokbejárat) vehető át.

A jelöléseket – az elfogadó nyilatkozatokkal együtt – a Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztály szervezési részlegén /Grassalkovich út 162. szám alatti épület földszint (sarokbejárat) / 2023. március hónap 22. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.

Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztály szervezési részlegén személyesen, vagy a 289-21-12 telefonszámon Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettesnél.                                          

 

Bese Ferenc
polgármester

A bírósági ülnök jogai és kötelezettségei

Elfogadó nyilatkozat

Jelölési minta – sima ülnök

Jelölési minta – munkaügyi ülnök

Jelölési minta – fiatalkorúak büntetőügyei ülnök