logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Útcsatlakozás létesítése

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterületekhez történő csatlakozás esetén kell megkérni. A döntést a közútkezelő hozza meg, kikérve az útüzemeltető véleményét. Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Eljárás megindítása:
kérelemre induló eljárás.

Benyújtandó iratok köre:
 – A tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez szükséges mellékletek, adatok.- Kérelem a tárgy leírásával (melyik önkormányzati tulajdonú területet, milyen mértékben, mi miatt vennék igénybe).- 2 pld. Kiviteli terv az összes dokumentációjával (helyszínrajz, műszaki leírás, stb.)- A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 7. § (helyzethez mérten kezelve) és a 3. számú melléklet szerinti adatok.- A közútkezelő egyéb iratokat is bekérhet.  

Illetékfizetési kötelezettség:
3.000,- Ft illetékbélyeg

Letölthető formanyomtatvány:
nincs.

Kapcsolódó helyi jogszabályok:
nincs

Kapcsolódó nem helyi jogszabály:
– 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV

– 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400019.KHV