logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

Útépítési szakhatósági hozzájárulás

Útépítési Szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem:
Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII.21.) BM rendelet alapján szakhatósági megkeresés esetén a rendeletben előírt szolgáltatási díjat kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósági Igazgatási díj bevétel számlájára. A befizetést átutalással vagy készpénzátutalási megbízáson kell teljesíteni. A befizetés igazolását eredetben vagy hitelesített másolatban postai úton vagy személyesen be kell mutatni Hivatalomba (1239 Budapest, Grassalkovich út 170. 106. szoba)
A számlaszám: 11784009-15735863-10010000
Az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 31.§ (1) bekezdés h) pontja alapján, ha a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül, akkor a hatóság az eljárást megszünteti.