logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Választási tájékoztató

 

Tájékoztatom Önöket a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásról és országos népszavazásról szóló értesítőket a Magyar Posta legkésőbb február 11-ig fogja eljuttatni a levélszekrényeikbe.

Az a választópolgár, aki február 11-ig nem kapja meg ezen értesítőt, kérem jelezze a Polgármesteri Hivatalban, mint Helyi Választási Irodában személyesen (1239 Bp., Grassalkovich út 170. fsz. 4.), vagy a következő elérhetőségek valamelyikén:

  • Bozóné Andrási Ildikó: 061-289-2100/331 mellék
  • Sárácz Aranka: 061-289-2100/354 mellék
  • Vittmanné Gerencsér Judit: 061-289-2112

Az országgyűlési képviselő-választásra a jelölt-állításhoz szükséges ajánlásokat – a már megszokott módon – ajánlóíven lehet majd megtenni. Egy választópolgár egy jelöltet érvényesen csak egy ajánlással támogathat, azonban egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Soroksár Budapest 17. sz. országgyűlési egyéni választókerületéhez tartozik, Budapest XXI. kerülete, Csepel teljes területével együtt, melynek székhely-települése a XXI. kerület, ezáltal a Csepeli Polgármesteri Hivatalban (1211 Bp., Szent Imre tér 10.) működik az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, amely iroda adja ki az egyedi azonosítóval ellátott ajánlóíveket.

Az ajánlóíveket OEVI – az értesítők teljes körű kézbesítését követően – legkorábban 2022. február 12. napján fogja átadni az ajánlóívet igénylők számára, tehát e napot megelőzően ajánlás-gyűjtés nem folytatható. Amennyiben február 12. napját megelőzően azzal az indokkal jelentkezik valaki otthonukban, hogy ajánlást szeretne gyűjteni, kérem, ne engedjék be otthonukba, értesítsék a rendőrhatóságot!

Az ajánlásokat az arra nyitva álló határidőben csak a hivatalos, az OEVI által egyedi azonosítóval – sorszámmal és az ahhoz tartozó vonalkóddal – ellátott ajánlóíven lehet gyűjteni.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelölt és az őt jelölő szervezet megnevezése vagy a „független jelölt” megjelölés, az adott ajánlóíven az ajánlásokat gyűjtő személy olvasható neve, személyi azonosítója vagy személyi azonosságát igazoló igazolványának száma és aláírása is.

 

 

dr. Szabó Tibor

jegyző

a HVI vezetője