logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

Hatósági és Adóosztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető
E-mail: gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert osztályvezető-helyettes E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/341 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda

osztályvezető-helyettes

E-mail:

feurer.melinda@ph.soroksar.hu

289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.

 

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

Az eljárás kérelemre indul.

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

„Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője gyakorolja a sport, szórakoztató, szabadidős tevékenységek esetében.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:
„Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

Illetékfizetési kötelezettség: 3.000,- Ft Az illeték illetékbélyeg formájában, vagy átutalással fizethető meg a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 számú bankszámlájára. (Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.)

Benyújtandó iratok köre: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapítására  

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
– A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet;
– A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.
– A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet