logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2019. november 7. – Alakuló ülés

Budapest Főváros XXIII. kerület
  Soroksár Önkormányzatának                                                                      
P O L G Á R M E S T E R E

______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.                                            

                                                                                                                             

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Képviselő-testülete
 
2019. november 7-én
17.00 órai kezdettel
 
a Táncsics Mihály Művelődési Ház Színháztermében
(1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.) tartja
 
A L A K U L Ó   Ü L É S É T
 
    melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend előtt:
Himnusz
A képviselői megbízólevelek átadása
A Képviselő-testület ünnepélyes eskütétele
Bese Ferenc polgármester Úr ünnepélyes eskütétele
Bese Ferenc Polgármester Úr köszöntője


Napirendi pontok

 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
 
Előterjesztő: Dücső Csaba elnök
 
 
2. Javaslat a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok tagjainak, ennek hiányában ideiglenes bizottság tagjainak megválasztására, továbbá tanácsnokok megválasztására
 
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
3. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (Ideiglenes Bizottság)
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
Napirend után:
Szózat
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. november 4.
 
 
 
                                                                            Bese Ferenc            
                                                                           polgármester