logo
2023. szeptember 23., szombat |
Tekla, Líviusz napja

Önkormányzati bérlakás

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadására
1. nyilvános pályázat keretében,
2.
licitálásos versenytárgyalás alapján,
3.
bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján,
4.
törvényben vagy jogerős bírói ítéletben előírt elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettség alapján,
5.
lakásbérleti jog folytatása alapján,
6.
a jogszabályban előírt – másik lakás biztosítására vonatkozó – kötelezettség alapján,
7.
közérdekű feladatok megvalósítása céljából,
8.
lakások cseréje alapján
9.
egyedi kérelem elbírálása alapján
kerülhet sor.

A bérbeadás részletes feltételeit az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A Bérlő és a Bérbeadó kötelezettségeit a köztük létrejött lakásbérleti szerződés tartalmazza részletesen.

Bérleti jogviszony folytatása, bérlőtársi és tartási szerződés, befogadás
lakásbérleti jog folytatása: Önkormányzati lakás esetén az, akit a törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.
– bérlőtársi szerződés (a bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges):

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 24. §-a szerint
– tartási szerződés: csak a bérbeadó hozzájárulásával köthető
– befogadás: A bérlő a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a bérbeadó (bérlőtárs esetén ezen kívül a bérlőtárs) írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

Kapcsolódó nem helyi jogszabály:
– A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Kapcsolódó helyi jogszabály:
– az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet