logo
2023. december 4., hétfő |
Barbara, Borbála napja

2020. január 14. – GKB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2020. január 14-én (kedden) 09.00 órai kezdettel

ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a 186724/1 helyrajzi számú, a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú melléklet SZT-04 számú tervlap szerint a Vágó utca szélesítéséhez szükséges ingatlan megvásárlására (18.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

5.Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására elektromos hálózat fejlesztéshez, a 195325/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

6.Javaslat a Budapest XXIII., Újtelep út 6.  sz. (195271/8/A/71 hrsz.9 alatti üzlethelyiség

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

7.Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Temetősor 5.sz. alatt található pavilon bérbeadására vonatkozó árverési feltételelk meghatározására

Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

8.Egyebek

 

Budapest, 2020. január 10.

 

                         Tisztelettel:

 

                                                                                           Egresi Antal s.k.

elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/330 telefonszámon

Dávid Mónika titkárnál jelezni szíveskedjen.