logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

2020. január 21.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:  Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Partnerségi egyeztetés – 9/2017.(III.23.)  módosítására vonatkozó rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

táblázat- 2019. évi 5/2019. költségvetési rendelet módosításához

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi  Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (külön szintű közúti-vasúti alauljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály Sporttelep területe)

KÉSZ módosítás rendelet-tervezet (kiemelt fejlesztési területek); KÉSZ módosítás-térkép

5. napirendi pont: Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal  kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület SZervezeti és Működési SZabályzatáról  szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosítására

7. napirendi pont: Javaslat alpolgármester megválasztására (szóbeli előterjesztés)

8. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására

9. napirendi pont: Javaslat a 2020.évi forrásmegosztás véleményezésére

10. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

11. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megállapíodások megkötésére

Kiegészítés- Soroksári Sportcsarnok és Soroksár SC 2020. évi megállapodásokhoz

12. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének  betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára; Kiegészítés- GALÉRIA ’13 ügyvezetői tisztség betöltéséhez

14. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői  pályázatát véleményező bizottság létrehozására

15. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2020 évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

16. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2020. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására

17. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött  támogatási szerződés módosítására

18. napirendi pont: Javaslat a 186724-1 helyrajzi számú, a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1.számú melléklet SZT-04 számú tervlap szerint a Vágó utca szélesítéséhez szükséges ingatlan megvásárlására

19. napirendi pont: A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató 

20. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

21. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

22. napirendi pont: Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására

23. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában

24. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére (2020. februári ülésre javasolt)

25. napirendi pont: Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről (2020. februári ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására (2020. februári ülésre javasolt)