logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

2020. július 8. – JÜB

M E G H Í V Ó

a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülést tart

2020. július 8-án (szerdán) 9.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntés meghozatalára (2)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (3)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (4)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására (Az érintett nyilatkozatának függvényében zárt ülés) (8)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (9)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  (25)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (26)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28)

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (ZÁRT ülés)  (29)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (ZÁRT ülés) (30)

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2020. július 3.                              

 

Tisztelettel:

                                                        Staudt Csaba s.k.

                                                                   elnök