logo
2023. szeptember 23., szombat |
Tekla, Líviusz napja

2021. november 30. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁGA
2021. november hó 30. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
4. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat „lomtalanító udvar” létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Javaslat beépítési koncepció elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök) (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
10. Javaslat az új kerületi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
11. Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/336-os melléken vagy elektronikus levél útján a dr.winkler.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 Budapest, 2021. november 26.

Tisztelettel:

                                                     Ritter Ottó s.k.
                                                           elnök