logo
2023. december 9., szombat |
Natália napja

2021. október 5. – VRKB

MEGHÍVÓ
A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2021. október 05. napján (kedd) 13:30-kor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (lakás és üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében) (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (az önkormányzati telkek szabályozásával kapcsolatos telekalakítási szabályok módosítására) (6.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalár (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat közterületek elnevezésére (8.)
Előterjesztő: Tóth András főépítész

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/336-os melléken vagy elektronikus úton a dr.winkler.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2021. október 01.

                                         Tisztelettel:

                                                          Ritter Ottó s.k.
                                                                  elnök