logo
2023. szeptember 23., szombat |
Tekla, Líviusz napja

2022. augusztus 30. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. augusztus hó 30. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat támogatás nyújtására a BRKF XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest XX. kerület Török Flóris utca 78-82. szám alatti épületének IV. emeletén található legénységi szálló felújítása céljára (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a 185452/16 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Jelző utca 2/B. szám alatt található, közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat a 185615 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára (14.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester.

8. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 161/2022. (VII. 12.) és 162/2022. (VII. 12.) határozatainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 183225, 183230 és 183231 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Nyír utca által határolt területen található ingatlanokból közútként (Apró illetve Nevelő utca folytatása) kiszabályozandó egyes ingatlanok megvásárlására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 195519/12 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntéséről szóló 158/2022. (VII. 12.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185654/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a Ludány utca 19. fsz. 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Bérlő felesége gyermekének a Bérleménybe történő befogadásával, valamint tartózkodási hely létesítésével kapcsolatos hozzájárulásról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.08.25.

Tisztelettel:

 

                                                                                           Egresi Antal s.k.
                                                                                                    elnök