logo
2023. december 1., péntek |
András, Andor napja

2022. január 18. – OKISB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022.
január hó 18. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (11)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (17)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről (20)
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke
9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
10. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi
11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2022.01.14.

Tisztelettel: 

                                                                       Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                  elnök