logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. július 14.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő – testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáraMelléklet

4. napirendi pont:Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására

5. napirendi pont:Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáraMelléklet

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Horgász part 1–2. és 90-92.)Rendelet-tervezet1.sz.melléklet

8. napirendi pont: Javaslat beépítési koncepció pontosítására (Molnár-sziget Déli csücsök)

9. napirendi pont: Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan)

10. napirendi pont: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2023. és 2024. évi költségvetése terhére a közüzemi díjak változása kapcsán

11. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére

12.napirendi pont: Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

14. napirendi pont:  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

16. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülésen tárgyalandó)

17. napirendi pont: Javaslat azÉv Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

18. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

19. napirendi pont: Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

20. napirendi pont: Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

21. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

22. napirendi pont: Javaslat „Pro Urbe díj” adományozására (levételre javasolt)