logo
2023. szeptember 23., szombat |
Tekla, Líviusz napja

2022. június 14. GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. június hó 14. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a 185964/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt található társasházi albetét ingatlan megvásárlásáról szóló elvi döntés meghozatalára (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
3. Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található ingatlan 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
4. Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (14.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat a 195519/36 hrsz.-ú és 195519/37 hrsz.-ú természetben a Tompaház utca és Szérűskert utca között található ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
7. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak a természetben Vadevezős utca 40. szám alatti 320 m2 területű ingatlanrészére vonatkozó használati megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Javaslat a 185578 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Jelző utca 17. szám alatt található társasházi ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
9. Javaslat a 195495/26, 195495/31, 195519/7 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában, illetve a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196461/4 helyrajzi számú, természetben a Szőlődomb utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
12. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 195615 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntéséről szóló 63/2021. (IX. 07.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
13. Javaslat a 196458 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által határolt területen található ingatlanból a K-102883 számú kisajátítási terv szerint kialakuló (196458/1) és (196458/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
14. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186560/14 helyrajzi számú ingatlannak természetben a Vadevezős utca 50. szám alatti 334 m2 területű ingatlanrésze tekintetében megkötött használati megállapodás felmondásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
15. Javaslat polgári peres eljárások megindítására az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (23.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
16. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.06.09.

                                  Tisztelettel:

                                                         Egresi Antal s.k.
                                                                  elnök