logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2022. május 10. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁGA
2022. május 10. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete módosítására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére (10)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1–2. és 90-92.) (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (erdőterületek változása miatt az FRSZ-TSZT összhang megteremtése okán, a Vecsés út hiányzó szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán) (15)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/7 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca – Ciklámen út – Bíbic köz által határolt területen található ingatlan beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (16)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről (23)
Előterjesztő: Szabó Gyula tű.alezredes, tűzoltóparancsnok

10. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (29)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei

11. Egyebek (32)

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/324, 06/30-360-4817 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az szamay.andrea@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. május 5.

                                Tisztelettel:

                                                Ritter Ottó s.k.
                                                        elnök