logo
2023. október 5., csütörtök |
Ferenc napja

2023. június 13. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

2023. június hó 13. napján 11.00 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására (14.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Beszámoló a kerületi sportéletről (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (23.) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” adományozására (24.) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat „Pro-Urbe” díj adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/349. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.06.09.

Tisztelettel:

                                                                                                   Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                                              elnök