logo
2023. október 5., csütörtök |
Ferenc napja

2023. június 15.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosítására és a nyilvános illemhely működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2.sz.melléklet – Táblázatok3.sz.melléklet

4. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2022. évi munkájáról

5. napirendi pont: Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi munkájáról

6. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat elvi döntés meghozatalára e-Roller szolgáltatás kerületi bevezetésével kapcsolatban

8. napirendi pont: Javaslat közétkeztetés biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra

9. napirendi pont: Javaslat az „RRF-1.1.2-2021 – Új bölcsőde építése Soroksáron” projekthez többlet fedezet biztosítására

10. napirendi pont: Javaslat a Molnár-szigeti új híd építése projekthez kapcsolódó közcélú villamos hálózatszakasz áthelyezéséről, átalakításáról szóló megállapodás megkötésére

11. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat költségvetési támogatások felülvizsgálatára

13. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző dolgozók Semmelweis napi elismerésére

14. napirendi pont: Javaslat a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

15. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatára

16. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1.sz.melléklet2.sz.melléklet

17. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

18. napirendi pont: Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

19. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

20. napirendi pont: Beszámoló Budapest XX. – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyelet munkájáról (10.00 órára javasolt)

21. napirendi pont: Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” elismerő cím adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülésen tárgyalandó)

22. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülésen tárgyalandó)

23. napirendi pont: Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)

24. napirendi pont: Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

25. napirendi pont: Javaslat „Pro-Urbe” díj adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

26. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék

27. napirendi pont: KÖZMEGHALLGATÁS 17.00 – 19.00 óráig FATIMAI SZŰZANYA TEMPLOM KÖZÖSSÉGI TEREM (1237 Budapest, Ördögszekér u. 2.)

LEVÉTELRE JAVASOLT MUNKATERVI ELŐTERJESZTÉSEK:

Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról  (A levétel indoka: A megadott határidőig az előterjesztés nem érkezett meg.)