logo
2023. október 5., csütörtök |
Aurél napja

2023. május 16. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2023. május hó 16. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (7.)
Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető

3. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (8.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

4. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (9.)
Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető

5. Javaslat önkormányzati vélemény kikérésére a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi köznevelési intézményének 2023. évi átszervezéséhez (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (16.)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei

7. Javaslat önkormányzat által alapított közalapítványok részére nyújtandó önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos megállapodások megkötésére (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Átfogó értékelés Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (19.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

10. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott I. számú Összevont Óvoda részére 1 fő gyógypedagógiai álláshely engedélyezésére (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsági jegyzőkönyvek második aláírójával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

13. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülés) (32.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/349. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023.05.11.

Tisztelettel:

                                                                                                          Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                                                      elnök