logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

Lakásfenntartási települési támogatás

Lakásfenntartási települési támogatás

 

A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos díjához nyújtott rendszeres pénzbeli ellátás.

A támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek a háztartásában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át 142.500 Ft-ot és a kérelmező és családtagjai Szt. 4. § (1) b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek, valamint az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

A támogatás ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult kérelmező részére állapítható meg.

A támogatás mértéke havi 15.000 forint.