logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

Tájékoztató az új Településfejlesztési Koncepció (TFK) jóváhagyásáról

Tájékoztató az új Településfejlesztési Koncepció (TFK) jóváhagyásáról

Ezúton tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, egyházakat (partnereket), hogy a kerület új Településfejlesztési Koncepcióját (TFK) önkormányzatunk Képviselő-testülete 208/2016.(V.10.) határozatával jóváhagyta.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 30. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elfogadott koncepciót ezúton közzé tesszük.
 

Településfejlesztési Koncepció

Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész