logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Tvardica

Tvardica

Tvardica

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnöke 2006. februárjában jelezte, hogy Tvardica, bolgár város testvérvárosi kapcsolatot szeretne létesíteni Soroksárral. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat.
Soroksár Önkormányzatának és a Soroksári Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának közös meghívására április 29.- május 2-ig kerületünk vendégei voltak Tvardica város képviseletében Katja Koleva Dojcseva polgármester asszony,Mária Sztojanova Ivanova a területi közgyűlés elnökasszonya, Plamen Pencsev Kurumliev Tvardica jegyzője. A bolgár delegációt fogadta Geiger Ferenc polgármester úr és Varga Szimeon, a Soroksári Bolgár Kisebbség Önkormányzatának elnöke.

A delegáció látogatása során megtekintette Soroksár nevezetességeit, intézményeit és vendégei voltak a Molnár – szigeten megrendezett majálisnak.

Másnap a polgármesteri hivatalban találkozott a két vezető, melyen Geiger Ferenc polgármester úr és elmondta, hogy lát lehetőséget egy lehetséges testvérvárosi kapcsolatban, amely hozzájárulhatna a települések kulturális fejlődéséhez.

Tvardica polgármestere a jóhangú és baráti beszélgetésen elmondta, hogy nagyon megtetszett neki Soroksár és megerősítette szándékát, egy testvérvárosi együttműködés megkötéséről.

A küldöttség júliusban meghívta a polgármestert, valamint a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy folytassák a tárgyalásokat. A két város polgármestere 2007. július 12-én aláírta a testvérvárosi kapcsolatot rögzítő dokumentumot!!! 

Románia és Bulgária 2007-től az Európai Unió tagjai lettek, így a testvérvárosi kapcsolatok igénybevételével lehetőség nyílik majd közös EU-s pályázatokon való részvételre is.

Néhány gondolat Tvardicáról: Tvardica város Bulgária közepében fekszik. Fontos állomása a Szófia-Burgasz vasúti és autópálya útvonalának. Területe 442,5km2, lakossága 16297 fő.

Kutatások szerint 1278-1280 körül a bizánci megszállás idejére tehető vissza a város hősies legendája, amikor a tvardicai hit buzdította az itt lakókat, e lakott hely védelmezésére.

Három hónapig tartotta blokád alatt a bizánci Mihail Tarhaniot fejedelemmel az élen a város Gradiste nevű várat. Itt vívódtak nagy csaták Ivajlo vezér és a bizánciak között. A vezér összetoborozta a környékbeli vezetőket és tanácskoztak, miként tudnák megvédeni magukat.
Ivajlo egy katonai cselt kihasználva, a Bljagornica folyó melletti tisztást elárasztja, odacsalja a bizánciakat és szétveri őket. A nagy csatában elesik Aprin bizánciak vezére.
A győzelem jeléül a tvardicaiak e tisztást elnevezik Ivajlov tisztásnak (ma: Vaela)

Tvardicának gazdag múltja van, melyről tudnának mesélni a barlangok a hegyekben, a tíz környékbeli falucska, melyben a helyi emberek laktak. A földben még mindig rejlenek fel nem kutatott maradványok az antik falvakból. A megtalált maradványok bizonyítják, hogy i.e. IV. sz.-tól e hely fontos pont volt az ország életében katonai-stratégiailag, kereskedelmileg kulturálisan és stratégiailag a középkorban.

Tvardica a nevét a TVARDINA (keménység) régi bolgár szóból kapta, mely kapcsolódik a 1,5km távolságban lévő GRADISTE nevű várral. A várost a trákok idején alapították.
A XII –XIV században éli fénykorát, mikor is az itt lakók felismerik a vár és város jelentőségét. A második bolgár államban fontos stratégiai és védelmi pozíciót tölt be a várral együtt.

A mai időben már csak romokat és maradványokat találunk, de az itt élők között még mindig él a vár, hiszen tudják, hogy az őseik építették. Ősiek kiknek nehéz sorsuk volt, védték e helyet foggal, körömmel a bizánci majd a török megszállás idején is. A török háború idején 1830-ban 143 család kényszerül innen elvándorolni a jobb megélhetés reményében Oroszországba, ahol új moldáv Tvardicát alapítanak.

Nagyon sokan vesznek innen részt 1875-ben a Starozagorai felkelésben, és 1876 véres áprilisán és a Vladijai felkelésben.

A felszabadulás után a város megyei centrummá alakul a Novozagora környék, Starozagora megyében.
1896-ban megnyitják az első postát,1908-ban beindítják az orvosi szolgálatot,1914-ben megnyitják a könyvtárat,1919-ben az olajgyárat,1921-ben a bőrgyárat.
Megalakul a gyógyszergyártásban használt edények és tárolóeszközök gyára. Beindul a bányászat és a fakitermelés, új cégek alakulnak.

Tvardica ünnepe október 14-én van, amikor is a templom ünnepe van, amit Szent Petká-nak neveztek el, mely a XIX. Sz. elején épült.

Tvardica honlapja: http://www.tvarditsa.org/