logo
2023. október 5., csütörtök |
Ferenc napja

2023. május 17. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2023. május hó 17. napján (szerdán) 11 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa elfogadására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2022. évben végzett munkájáról (5.)
Előterjesztő: Varga Szimeon elnök

5. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (7.)
Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető

6. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (8.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

7. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (9.)
Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető

8. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis és célzott támogatás felhasználásáról
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (10.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

9. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (13.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat az önkormányzat által alapított közalapítványok részére nyújtandó önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos megállapodások megkötésére (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott I. sz. Összevont Óvoda részére 1 fő gyógypedagógiai álláshely engedélyezésére (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Javaslat a Soroksári Auchan áruház területét érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (napelemes kiserőmű létesítésével kapcsolatos szabályok módosítása) (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

16. Javaslat a Pénzügyi Bizottsági jegyzőkönyvek második aláírójával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Bereczki Miklós elnök

17.Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. negyedéves gazdálkodásáról1.sz.melléklet2.sz.melléklet
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

18. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (33.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

19. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. május 11.

Tisztelettel:

 

                                                                                        Bereczki Miklós s.k.
                                                                                                    elnök