logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

2022. december 8.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására

8. napirendi pont:  Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan)

9. napirendi pont: Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának támogatására

10. napirendi pont: Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására Munkamegosztási megállapodás

11. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására

12. napirendi pont: Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáraEllenőrzési terv

13. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

14. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási szünetek időszakának meghatározására

15. napirendi pont: Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére

16. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

17. napirendi pont: Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2023. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására

18. napirendi pont: Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében

20. napirendi pont: Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi önkormányzati feladat polgármester általi ellátására

21. napirendi pont: Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)

22. napirendi pont: Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására

23. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására

24. napirendi pont: Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására

25. napirendi pont: Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027″ elfogadásáraHelyi Esélyegyenlőségi Program

26. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

27. napirendi pont: Tájékoztatás a Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó Organizációs útvonalakról

28. napirendi pont: Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó működéséről Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (10.00 órára javasolt)

29. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására (10.15 órára javasolt)

30. napirendi pont: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés)

31. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)