logo
2023. október 5., csütörtök |
Aurél napja

Beiskolázási települési támogatás (KÉRELEM BENYÚJTÁSA JÚNIUS 15. – SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

Beiskolázási települési támogatás (KÉRELEM BENYÚJTÁSA JÚNIUS 15. – SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

 

A beiskolázási települési támogatás (a továbbiakban: beiskolázási támogatás) az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó pénzbeli ellátás.

A beiskolázási támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be, minden év június 15. és szeptember 30. napja között.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez, amennyiben a gyermek betöltötte a 16. életévét csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, valamint a jövedelemigazolást.

A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 25.000.- Ft.

Beiskolázási támogatásra jogosult az a
a) nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú,
b) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
c) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 550 %-át nem haladja meg