logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

2021. szeptember 14.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására – Melléklet – Kiegészítés

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására – Kiegészítés

6. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására – Kiegészítés

7. napirendi pont: Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáraMelléklet1 Melléklet2Melléklet3

8. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési eljárás lezárására (lakás és üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében)

9. napirendi pont: Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat alapító okiratok módosításáraMelléklet1Melléklet2

11. napirendi pont: Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére

12. napirendi pont: Javaslat soroksári illemhely üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a többletfedezet biztosítására a Nemzeti Szabadidős – Egészség SportPark Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseihez

14. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan működtetéséről, a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról, valamint Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználatáról szóló döntések meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 és 195519/50 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat a Budapest 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

18. napirendi pont: Javaslat a 196362/18 helyrajzi számú, természetben az Ócsai út közelében található ingatlan 6/16 tulajdoni hányada térítésmentes felajánlásának elfogadásához kapcsolódó döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az M-101884 számú változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba egyesítendő 236 m2 területével kapcsolatos döntések meghozatalára

20. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

21. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület 4.számú fogorvosi praxis pénzbeli támogatására

22. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

23. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítő bizottság létrehozására

24. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

25. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

26. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről

27. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban

28. napirendi pont: Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS) – SZÓBELI

29. napirendi pont: Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (hatósági ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)

30. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkereset benyújtásáról szóló döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

31. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

32. napirendi pont: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (2021. november 9-ei testületi ülésre javasolt)

33. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (levételre javasolt, helyette kerül beterjesztésre a „Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára” című napirend)